Moneyplanet.pl - pożyczki online bez zaświadczen

Zaświadczenie o dochodach – jak złożyć wniosek?

Zaświadczenie o dochodach będzie nam potrzebne w sytuacjach wymagających udokumentowanie naszej bieżącej sytuacji finansowej. Sprawdź kto wystawia zaświadczenie o zarobkach i ile to kosztuje. Podpowiadamy co powinien zawierać kompletny wniosek o wydanie zaświadczenia i jakie informacje powinny być zawarte w dokumencie.

 1. Czym jest zaświadczenie o dochodach?
 2. Jakie informacje musi zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?
 3. Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?
 4. Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach i ile to kosztuje?
 5. Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o dochodach?
 6. Odpowiedzialność karna za fałszywe zaświadczenie o zarobkach?
 7. Co może zastąpić zaświadczenie o zarobkach?

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o zarobkach to dokument zawierający informacje dotyczące źródła i wysokości naszych dochodów z ostatnich 3 lub 12 miesięcy (zależnie od instytucji wymagającej zaświadczenia). Pismo stanowi oficjalne potwierdzenie naszej stabilności finansowej oraz zdolności kredytowej, która jest kluczowa m.in. przy wnioskowaniu o kredyt. W przypadku posiadania kilku źródeł zarobków, zaświadczenie o dochodach za cały rok 2018 może nam wystawić Urząd Skarbowy.

Jeśli utrzymujemy się wyłącznie z jednego etatu, zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu jest wydawane na nasz wniosek przez pracodawcę lub jego pełnomocnika. Możemy się o nie ubiegać dowolną ilość razy w ciągu roku, chyba że regulamin naszego zakładu pracy ustanowił jakieś ograniczenia. Co ważne, pracodawca nie może odmówić wystawienia takiego pisma. Jeśli to zrobi, może zostać posądzony o działanie na szkodę pracownika. Jeśli dopiero co zmieniliśmy pracę, wniosek o zaświadczenie składamy do byłego szefa.

Ważność zaświadczenia o dochodach upływa po 30 dniach od jego wystawienia.

Jakie informacje musi zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Umowa o pracę czy umowa zlecenie – zaświadczenie o zatrudnieniu wygląda tak samo. Jedyna różnica to taka, że w przypadku umowy zlecenie wysokość wynagrodzenia podawana jest zazwyczaj w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Darmowy wzór na zaświadczenie o dochodach w formacie pdf. lub doc. można znaleźć online.

Istotne, by zaświadczenie o dochodach zawierało takie informacje jak:

 • imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego i adres zamieszkania,
 • szczegóły dotyczące wykonywanej pracy (data zatrudnienia, stanowisko, rodzaj umowy i czas na jaki została podpisana),
 • wysokość dochodów brutto z ostatnich 3-12 miesięcy
 • wysokość wypłaconych: dodatków, premii, nagród, odpraw, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 • informacja o zajęciach komorniczych z wypłaty,
 • informacje o obciążeniu komorniczym, upadłości lub likwidacji firmy,
 • pieczątka i podpis pracodawcy,
 • inne dane wymagane przez daną instytucję.

Zaświadczenie o wynagrodzeniu może dodatkowo zawierać informacje o urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i bezpłatnym. Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy zawodowego powinno zawierać również informacje dotyczące jego wieku, kategorii prawa jazdy, typów wykonywanych przewozów oraz poświadczenie spełniania wszystkich wymagań ustawy o transporcie drogowym tj. ukończenie odpowiednich kursów oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych. Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt na działalność gospodarczą muszą do zaświadczenia dołączyć zeznanie PIT i udokumentować regularne płacenie podatków.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, zaświadczenie o dochodach to oficjalna informacja o naszej aktualnej sytuacji finansowej. Pismo może nam być potrzebne w takich sytuacjach jak:

 • wnioskowanie o kredyt, pożyczkę, leasing itp.,
 • zakup wartościowych towarów na raty,
 • zapisywanie dziecka do przedszkola,
 • podpisywanie umowy abonamentowej,
 • proces alimentacyjny,
 • ubieganie się o przyznanie zasiłku MOPS i dodatku mieszkaniowego,
 • wnioskowanie o dofinansowanie projektu,
 • ubieganie się o stypendium socjalne.

Zaświadczenie o dochodach do 500+ nie jest konieczne. Ośrodki pomocy społecznej pozyskują takie dane bezpośrednio z systemu informatycznego administracji podatkowej.

Odmowa przedłożenia zaświadczenia o dochodach zazwyczaj nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych. Wyjątkiem będzie tu jednak postępowanie sądowe, np. sprawa rozwodowa czy ustalanie alimentów.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach i ile to kosztuje?

O zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego możemy ubiegać się w każdym czasie. Wystarczy, że złożymy (osobiście lub pocztą) wniosek w tej sprawie do naczelnika urzędu. Wniosek powinien zawierać: dokładne dane urzędu, dane identyfikujące podatnika (NIP lub PESEL) oraz prośbę o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu i czytelny podpis. Wymagana jest także opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dochodach. Pieniądze możemy wpłacić w kasie lub przelać na rachunek bankowy urzędu miasta. Dowód zapłaty należy dołączyć do składanego podania lub dostarczyć w ciągu trzech dni od złożenia. Z opłaty skarbowej są zwolnione osoby, którym zaświadczenie jest konieczne przy sprawach o alimenty czy przyznanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. O ile złożony przez nas wniosek był kompletny, na wydanie oświadczenia będziemy czekać maksymalnie 7 dni. Nasze zaświadczenie może odebrać ktoś inny, wystarczy do wniosku dołączyć upoważnienie do odbioru zaświadczenia o dochodach przez osobę trzecią. Takie pełnomocnictwo nie będzie konieczne w przypadku współmałżonków, którzy składali wspólne zeznanie roczne.

Do uzyskania zaświadczenia od pracodawcy zazwyczaj wystarczy prośba ustana. Jeśli ona nie zadziała, powinniśmy wystosować pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, który możemy przesłać mailem lub pocztą. Po jego otrzymaniu pracodawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku i wydanie zaświadczenia.

Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o dochodach?

Prośbę o zaświadczenie o dochodach możemy napisać sami lub pobrać darmowy wzór wniosku online. Pismo powinno zawierać takie dane jak:

 • miejscowość i data,
 • dane firmy – pełna nazwa, numer NIP i adres siedziby,
 • dane pracownika – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
 • cel zaświadczenia,
 • informacje dotyczące naszego zatrudnienia – rodzaj umowy, okres na jaki została podpisana, zajmowane stanowisko, średnia miesięczna pensja brutto,
 • ilość potrzebnych kopii zaświadczenia,
 • czytelny podpis pracownika.

Odpowiedzialność karna za fałszywe zaświadczenie o zarobkach

W internecie można znaleźć dziesiątki wpisów osób, które oferują sprzedaż podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach. Jest to wyjątkowo niebezpieczny proceder. Złodziejom wystarczy nasz zgubiony dowód i fałszywe zaświadczenie o zarobkach, by z powodzeniem wyłudzić pożyczkę na nasze dane. Zdarzają się przypadki, w których niepracujący rodzice podrabiają swój dowód zatrudnienia, by ich dziecko otrzymało miejsce w przedszkolu.

Wymienić można kilka możliwości sfałszowania dokumentu:

 • zaświadczenie podrobione – czyli wystawione przez osobę do tego nieuprawnioną,
 • zaświadczenie przerobione – gdy po otrzymaniu dokumentu sami zmienimy zapisaną w nim wysokość dochodu,
 • zaświadczenie nierzetelne – zazwyczaj dotyczy pominięcia informacji o zajęciach komorniczych czy problemach finansowych firmy,
 • zaświadczenie poświadczające nieprawdę – tu wymienić można choćby sytuację, gdy na prośbę pracownika szef wpisze wyższą kwotę zarobków niż faktycznie osiągana.

Delikatne zawyżenie naszych dochodów to nic złego, prawda? Niestety, sprawa jest poważniejsza niż się wydaje. Jeśli np. bank odkryje nieprawdziwe dane we wniosku kredytowym, ma prawo wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowej spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Dodatkowo za fałszywe zaświadczenie o zarobkach może nam grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności. Gdy np. podczas rozprawy o alimenty zataimy prawdę o naszych dochodach, to zgodnie z art. 233 KK grozi nam kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy do 8 lat. Taka sama kara grozi za oszustwo kredytowe opisane w art. 286 KK. Jeśli natomiast fałszywe zaświadczenie o zarobkach ma umożliwić wyłudzenie kredytu (art. 297 KK), będziemy podlegać karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Podsumowując, fałszowanie zaświadczenia o dochodach zwyczajnie się nie opłaca. Jeśli pilnie potrzebujemy pieniędzy, to znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem będą tu pożyczki przez interent bez zaświadczeń, które korzystają z innych metod potwierdzenia zdolności kredytowej klientów.

Co może zastąpić zaświadczenie o zarobkach?

Oficjalne zaświadczenie o dochodach przydaje się w wielu sytuacjach, ale wnioskowanie o nie bywa dość czasochłonne. Dodatkowo nie wszyscy chcą informować szefa o swoich problemach finansowych. Jeśli z jakiś powodów nie chcemy lub nie możemy na czas otrzymać zaświadczenia, możemy skorzystać z innych sposobów na udokumentowanie naszej sytuacji finansowej. Podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy zazwyczaj możemy przedstawić wyciąg z konta; zestawienie operacji na rachunku z okresu 3 ostatnich miesięcy lub nasz PIT 11 lub PIT 40.

Jeszcze więcej możliwości dają firmy pożyczkowe. Tam zaświadczenie z powodzeniem zastąpi także telefon do pracodawcy lub oświadczenie o dochodach. Czym się różni zaświadczenie a oświadczenie? Przede wszystkim zaświadczenie musi być wydane przez pracodawcę lub uprawnioną do tego instytucję, a oświadczenie piszemy sami. Do wzięcia pożyczki na oświadczenie wystarczy sam dowód osobisty.

MoneyPlanet nie jest firmą pożyczkową. To pośrednik pożyczkowy zapewniający najwyższą jakość usług w sektorze pozabankowych pożyczek online. Serwis gromadzi informacje, które udostępniają klienci w trakcie wypełniania wniosku. Dzięki tym danym dopasowuje ofertę do aktualnych potrzeb i możliwości pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawcy weryfikują dane zamieszczone we wniosku przez potencjalnych klientów. Na tej podstawie dokonują oceny ryzyka kredytowego i podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu pożyczki online. MoneyPlanet.pl nie daje gwarancji, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Administratorem danych osobowych SilkLead Sp. z o.o., KRS: 0000716541, z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 8/3, 10-166 Olsztyn. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez SilkLead Sp. z o.o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym  SilkLead Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

SilkLead Sp. z o.o. (właściciel portalu MoneyPlanet.pl) z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000577778 o kapitale zakładowym 10000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem z partnerami

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę Poufności. ‎Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.